Co grozi na wycinanie DPF? Czy jest to zabieg legalny?

DPF to inaczej filtr cząstek stałych, który pozwala znacząco ograniczyć szkodliwy wpływ jazdy samochodem na otaczające środowisko. Konsekwencje usuwania filtra DPF mogą być bardzo poważne. Między innymi możliwe jest otrzymanie wysokiego mandatu karnego, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego samochodu, a także co mniej widoczne i odczuwalne na pierwszy rzut oka duże zanieczyszczenie środowiska. Usługi wycinania filtra DPF niestety wciąż cieszą się zainteresowaniem, lecz każdy świadomy kierowca i właściciel samochodu powinien ich zdecydowanie unikać.

Dlaczego wciąż wykonuje się usługi wycinania filtra DPF?

Wiele osób doznaje szoku, gdy zrozumie w jaki sposób działają osoby oferujące usuwanie filtrów cząsteczek stałych. Prawo posiada bowiem pewne luki i samo oferowanie wykonania tego rodzaju usługi nie jest nielegalne. Niestety konsekwencje ponosi przede wszystkim często nie do końca świadomy właściciel auta, którego czeka przykra niespodzianka podczas kontroli pojazdu. Winą za taki stan rzeczy należy obarczać ustawodawcę, gdyż to właśnie rozwiązania systemowe mogłyby całkowicie ukrucić ten haniebny proceder. W obecnej sytuacji konsekwencje prawne ponosi wciąż wyłącznie właściciel samochodu z wyciętym filtrem DPF.

Czym grozi wycięcie DPF?

Przede wszystkim brak filtra cząsteczek stałych grozi otrzymaniem wysokiego mandatu karnego. Choć fizyczne skontrolowanie jego obecności przez policjantów jest niewykonalne to już skorzystanie z narzędzi do pomiaru spalin pozwala określić stan rzeczy. Oprócz wysokiego mandatu właściciel pojazdu może mieć również zatrzymany dowód rejestracyjny do czasu zamontowania filtra DPF. Dlatego też należy bezwzględnie unikać wycinania DPF, aby nie ponieść podwójnych kosztów. Często to właśnie konsekwencje finansowe są najskuteczniejszym odstraszaczem i zniechęcają kierowców do ryzykowania.

Brak uzyskania badań technicznych

Wycinanie DPF stanowi ryzyko zatrzymania dowodu rejestracyjnego w sytuacji kontroli pojazdu przez patrol ruchu drogowego. Jednakże możliwe jest też nie uzyskanie okresowych badań technicznych wykonywanych w stacji diagnostycznej. Brak ważnych badań technicznych uniemożliwia jeżdżenie samochodem i tym samym może być ogromnym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu. Zamontowanie nowego filtra cząsteczek stałych wymaga czasu i pozostawienia auta nawet na kilka dni w warsztacie. W tym czasie dojazdy do pracy lub na zakupy będą znacznie utrudnione, a poniesione koszty spowodują zdenerwowanie i niepotrzebną frustrację.

Koszty społeczne i zdrowotne

Poza stratą finansową istnieją również nie do końca zauważalne konsekwencje. Przede wszystkim filtr DPF służy otaczającemu nas środowisku poprzez filtrowanie wydzielanych spalin. Brak filtra wpływa więc bardzo niekorzystnie na powietrze, którym oddycha również całe społeczeństwo. Choć żaden właściciel nie odczuwa raczej bezpośrednio na własnym zdrowiu wycięcia filtra to chodzi tutaj o kwestie odpowiedzialności społecznej. Świadomość ekologiczna powinna wzrastać, a odpowiedzialne dbanie o samochód i jego funkcjonowanie należy traktować bardzo poważnie. Niestety brak indywidualnie odczuwanych konsekwencji wciąż dla wielu osób nie stanowi przeszkody i powoduje zainteresowanie usługą wycinania filtra cząstek stałych. 

Nieprawidłowo wykonana usługa

Ostatnią choć też często spotykaną konsekwencją jest brak możliwości uzyskania rękojmi w wyniku nieprawidłowo wykonanej usługi. W związku z tym, że wycinanie filtra DPF nie jest karalne dla usługodawcy to nadal jest to popularne. Niestety jeśli wycinanie spowoduje jakiekolwiek uszkodzenia lub zostanie przeprowadzone w zły sposób to właściciel pojazdu nie może oczekiwać zadośćuczynienia lub rękojmi. Ze względu na ryzyko poniesienia konsekwencji prawnych zgłoszenie nieprawidłowości jest w zasadzie niemożliwe. Taka sytuacja wciąż spotyka wiele osób i stanowi bezpośrednią konsekwencję chęci wykonania usunięcia filtra.

Zmiany

Dyskusja o wycinaniu filtrów DPF oraz konsekwencjach powinna skupić się na systemowych zakazaniu tego procederu. Dopóki wciąż karani będą wyłącznie właściciele samochodów bez filtra cząsteczek stałych, lecz wykonywanie usługi nie będzie oficjalnie nielegalne to nie można liczyć na zmianę sytuacji. Choć ponoszenie kosztów mandatów karnych lub wstawiania filtrów po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego odstrasza wiele osób to wciąż nie brakuje zainteresowanych. Nawet bardzo poważne koszty środowiskowe i społeczne nie są wystarczającym sygnałem do zaprzestania tego procederu. Dlatego też kluczowe powinno być ukrócenie możliwości wykonywania tego rodzaju usługi i wprowadzenie wysokich mandatów i kar finansowych zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i warsztatów oferujących wycinanie filtra. Stosowanie rozwiązań wspomagających ekologię jest bardzo ważne i powinno stanowić przykład dawany odgórnie. Brak filtra DPF w zakupionym samochodzie używanym może być bardzo przykrą niespodzianką, dlatego warto dopilnować kontroli tego elementu jeszcze przed dokonaniem ostatecznego zakupu, aby nie narazić się na poważne konsekwencje.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.